1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Protocol Horeca

Wij als ondernemer zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op onze locatie. Indien u als gast die zich niet aan de regels houdt, mogen wij u de toegang ontzeggen of verwijderen.

Voor alle horeca geldt een maximum van 30 personen exclusief personeel. Groepen en groepsvorming zijn niet toegestaan. Groepsbijeenkomsten (ook na reserveren) vallen op dit moment buiten de toegestane opening.

Concept controlegesprek

In ons hotel en restaurant vindt bij ontvangst een controlegesprek plaats Het controlegesprek bestaat uit een aantal vragen. Indien één van de vragen met ja wordt beantwoordt, dan moet de toegang geweigerd worden.

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Bij binnenkomst
Voorkom ophoping van gasten bij de ingang:

 • Werk uitsluitend met reserveringen (via website, apps, telefonisch of door middel van triage (bij binnenkomen vragen en check naar capaciteit).)
 • Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand gasten naar hun tafel.
 • Breng markeringen aan om te voorkomen dat (groepen van) gasten die even moeten wachten binnen een afstand van 1,5 meter van elkaar komen te staan
 • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen (of met water en zeep of met een desinfecterende handgel

Bij vertrek

Indien mogelijk, gebruik een andere deur voor het vertrek dan voor de binnenkomst

Verder

 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm
 • Meer dan 4 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaatsgevonden, mogen medewerkers binnen 1,5 meter aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard

Keuken
Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd. Uitzonderingen:

 • Als er een goede, fysieke afscheiding gecreëerd kan worden tussen werkplekken, bijvoorbeeld door een (tijdelijke) wand of PVC-scherm.
 • De medewerkers dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid hebben met de werkgever voor aanvang van de werkzaamheden en gezond worden bevonden.
 • Smart distancing is hierbij het uitgangspunt

- Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
- Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
- Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Terras

 • Als het terras voor (een) ingang van de horeca-inrichting ligt dan zorgt de ondernemer voor een pad naar de ingang waarop 1,5 meter afstand naar de tafels op het terras mogelijk is
 • Gasten mogen alleen maar zitten op een terras
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij de tafels van elkaar zijn gescheiden door een schot of transparant scherm
 • Meer dan 4 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Bediening aan tafel op het terras (inclusief bestelling opnemen en afruimen) kan alleen plaats vinden als er een controlegesprek heeft plaats gevonden met de gasten om de gezondheidsrisico’s in te schatten en er geen gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld
 • Mensen op het terras kunnen niet naar binnen zonder triage (vragen en check naar klachten) en 1,5 meter afstand, mits het aantal van 30 personen binnen niet wordt overschreden (toezicht!)
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het terras hebben verlaten
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard